Slide 1 Slide 1

 

Online

Cu informația clar structurată în secțiuni: Tehnologii de prelucrare - Mașini unelte, Scule - Aparatură de masură și control, Transmisii mecanice, Lubrifianți, Hidraulică, Pneumatică, Automatizări, Echipament electric, Mase plastice, CAD/CAM/PLM/PDM/ERP, Software industrial, Management și calitate, Tehnologii (diverse sisteme tehnologice de fabricație), Energie, Logistică, Securitatea muncii sau evenimente și târguri industriale, site-ul www.ttonline.ro își propune să devină o platformă optimă pentru informarea, comunicarea și interacțiunea specialiștilor.

Eveniment

Tehnic Media, prin activitatea revistei T&T – Tehnică și Tehnologie, activ implicată de peste cinsprezece ani în piața industrială a prelucrării metalelor și a maselor plastice, a captat din mediul industrial nevoia unor evenimente de calitate care să răspundă cât mai bine așteptărilor profesionale și solicitărilor participanților. Plecând de aici și punând accentul pe demonstrațiile practice cu echipamente de ultimă generație și pe interactivitatea și conectarea participanților, am conceput un nou tip de evenimente pe care l-am dedicat acestor industrii. Astfel, în anul 2012, a fost lansat Demo Metal, primul eveniment specializat dedicat industriei prelucrării metalelor din Romania, iar în 2017, a fost lansat Demo Plast, primul eveniment specializat dedicat industriei prelucrării maselor plastice din Romania.

Tehnic Media
Tehnic Media
Tehnic Media