Skip links

Termeni și Condiții

Cine suntem

 Versiune din: 21.01.2022

www.tehnicmedia.ro (denumit în continuare ,,site-ul”) este proprietatea SC Tehnic Media SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul.

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca și vizitator/utilizator si accesul la serviciile oferite de acesta se consideră ca ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare a site-ului, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Prezentul document intitulat ,,Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dumneavoastră în calitate de Client, Utilizator/Vizitator şi Tehnic Media. Acest document reprezintă contractul dvs. cu Tehnic Media, privind site-ul www.tehnicmedia.ro.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. SC Tehnic Media SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul ,,vizitator” ,,utilizator’’ al site-ului se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. 

Drepturi de autor, marcă și proprietate intelectuală

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de SC Tehnic Media SRL sau de partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă, a SC Tehnic Media SRL.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea SC Tehnic Media SRL sau a partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al SC Tehnic Media SRL, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de SC Tehnic Media SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

SC Tehnic Media SRL sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (,,link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. SC Tehnic Media SRL nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. SC Tehnic Media SRL nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de SC Tehnic Media SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

SC Tehnic Media SRL își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita SC Tehnic Media SRL sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Prin folosirea formularelor de pe Site, vizitatorul/utlizatorul este de acord să fie contactat fie telefonic sau e-mail, de Tehnic Media pentru a primi informațiile solicitate.

 Toate documentele, informaţiile, modelele, corespondenţa, instrucţiunile, şi altele similare (enumerate cu titlu de exemplu) primite de utilizator/viiztator de la Tehnic Media, în urma completării formularelor de pe site-ul www.tehnicmedia.ro sunt confidențiale. 

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua SC Tehnic Media SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua SC Tehnic Media SRL care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea SC Tehnic Media SRL;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua SC Tehnic Media SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin ,,flooding” sau ,,DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (,,spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. SC Tehnic Media SRL va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de încălcări.

Disponibilitatea serviciului

SC Tehnic Media SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor/utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. SC Tehnic Media SRL nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. SC Tehnic Media SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

SC Tehnic Media SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment. SC Tehnic Media SRL își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil.

Site-ul poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune. Campaniile și promoțiile derulate nu necesită acordul vizitatorilor/utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor și poate fi schimbat oricând fără a necesita anunțarea prealabila. SC Tehnic Media SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site.

Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
 • SC Tehnic Media SRL se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop. 

SC Tehnic Media SRL nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată.

  Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Limitarea răspunderii

SC Tehnic Media SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă SC Tehnic Media SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență OFICIUL POȘTAL 60 – CĂSUȚA POȘTALĂ 51, sector 3, București sau la adresa de email office@tehnicmedia.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor/vizitatorilor site-ului, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. SC Tehnic Media SRL își rezervă dreptul de șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. SC Tehnic Media SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Confidențialitate și informații personale

SC Tehnic Media SRL colectează, prin intermediul Website-ului date cu caracter personal ale utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să consulte politica de confidentialitate. Website-ul utilizează cookies. Utilizatorii trebuie să consulte politica de cookies. 

Îți mulțumim!

 

Explore
Drag